Hyvinvointi
Pitäisikö käyttää nuuskaa työkaluna tupakoinnin lopettamiseen?

Pitäisikö käyttää nuuskaa työkaluna tupakoinnin lopettamiseen?

Nuuska

Suoraan kysymykseen suora vastaus. Nuuskaa ei kannata käyttää apuna tupakoinnin lopettamisessa, koska nuuska sisältää enemmän nikotiinia kuin tupakka. Nuuskassa voi olla esimerkiksi kymmenen kertaa enemmän nikotiinia kuin tupakassa, joten nuuskan käyttäminen saattaa osoittautua virheliikkeeksi. Sen sijaan, että nuuska auttaisi pääsemään eroon tupakasta, voi se vain vahvistaa henkilön nikotiiniriippuvuutta. Jos jää koukkuun nuuskaan, altistuu limakalvomuutoksille ja suusyöville. Myös hampaat värjäytyvät. Lisäksi altistuu kaikille niille haitoille ja terveysongelmille, joita tupakkatuotteiden käyttäminen aiheuttaa.

Jos aloit nyt harkita sähkösavukkeiden käyttämistä päästäksesi eroon tupakasta, lopeta se heti. Sähkösavukkeiden käyttäminenkin voi vahvistaa nikotiiniriippuvuutta ja vaikeuttaa tupakasta eroon pääsemistä, sillä sähkösavukkeissa on runsain mitoin nikotiinia. Vaikka sähkösavukkeiden käyttäjä ei saakaan keuhkoihinsa häkää ja tervaa, päätyy hänen elimistöönsä höyryn mukana paljon samoja aineita kuin tupakansavunkin mukana.

Nuuskaa ilman tupakkaa ja sähkötupakkaa ilman nikotiinia

Sähkösavukkeisiin voi laittaa myös nikotiinitonta nestettä. Tällöin tupakkaa voi polttaa ilman nikotiinin haitallisia vaikutuksia, kuten verisuonten supistumista ja voimakasta nikotiiniriippuvuutta. Kuten edellä todetaan, sähkötupakkaa ei voi pitää terveellisenä tai vaarattomana, vaikka se ei sisältäisikään nikotiinia. Vielä ei kuitenkaan ole selvää näyttöä kaikista niistä vaaroista, joille sähkötupakan käyttäjä altistuu. Tämä johtuu siitä, että sähkötupakka on melko uusi ilmiö – sähkösavukkeita on käytetty vasta noin 20 vuotta. Suomessa elektronisia savukkeita on nähty enemmän vasta 2010-luvulla.

Lisäksi tutkimuksia sähkösavukkeiden haitoista haittaa se, että monet sähkösavukkeiden käyttäjät polttavat myös tavallisia savukkeita.

Nuuskaa voi ostaa ilman tupakkaa. Suosituin tupakaton nuuska tällä hetkellä taitaa olla se, mitä löytyy käytännössä joka ruokakaupasta. Nikotiininuuska eli nikotiinipussi on tarkoitettu tupakasta (savukkeista tai nuuskasta) vieroittumiseen, ei jatkuvaan käyttöön. 

Suomessa myydyssä tupakattomassa nuuskassa saa olla 2–4 mg nikotiinia. Ulkomailla myydään vielä vahvempaa nikotiininuuskaa. Nikotiininuuskassa voi olla eri makuja, aivan kuin sähkösavukkeissakin. Makutupakan myynti on jo kielletty Suomessa – kaupoissa ei saa myydä enää edes mentolisavukkeita. Ulkomailla on edelleen muun muassa neilikkatupakkaa sekä savukkeita, joiden filtteri on sokeroitu. Koska kaikki tällainen voi rohkaista nuoria aloittamaan tupakoinnin, on niiden myyminen kielletty Suomessa. Saa nähdä, missä vaiheessa makunesteiden myynti sähkösavukkeisiin tai eri makuisten nikotiininuuskien myynti kielletään!  

Onko Suomi savuton 10 vuoden päästä?

Aikoinaan ihmiset kasvattivat itse kessunsa. Miehet polttivat tupakkaa tai nuuskaa vapaa-ajallaan tai töiden lomassa, sikäli kuin se oli mahdollista. 1900-luvun alusta lähtien länsimaiset naisetkin saattoivat polttaa tupakkaa julkisesti. Naisten tupakoinnista tuli koko ajan sallitumpaa ja avoimempaa. 1950- ja 1960-luvulla monet suomalaisnaisetkin polttivat tupakkaa.

1950-luvulla alkoi tulla ensimmäisiä tutkimustuloksia tupakan vaaroista. Ensimmäinen tupakkalaki säädettiin Suomessa vuonna 1976, ja sen tarkoituksena oli pyrkiä tupakoinnin vähentämiseen. Tupakkalakia on muokattu ja tiukennettu moneen eri otteeseen.

Nykyiseen tupakkalakiin on asetettu tavoite savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta. Suomen tulisi siis olla savuton ja nikotiiniton vuoteen 2030 mennessä. Tavoite katsotaan saavutetuksi, jos alle 5 % aikuisväestöstä käyttää tupakkatuotteita tai ei-lääkkeellisiksi laskettavia nikotiinituotteita vuonna 2030.

Tavoite voidaan vielä saavuttaa, onhan aikaa noin kymmenen vuotta, ja tupakointi on vähentynyt Suomessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että nuuskaaminen on lisääntynyt. Myös monet naiset käyttävät joko tupakkanuuskaa tai tupakatonta nuuskaa, ja että nikotiinikorvaustuotteet voivat aiheuttaa riippuvuutta. 

Tupakoinnin ehkäiseminen alkaa jo koulussa 

Tupakoinnin lopettamiseen on olemassa erilaisia valmennuksia ja lääkehoitoja. Myös jotkut luontaishoidot, kuten akupunktio, voivat auttaa tupakoinnin lopettamisessa. Nikotiinikorvaustuotteitakaan ei kannata suin päin tuomita. Moni on saanut apua tupakoinnin lopettamiseen nikotiininuuskasta tai esimerkiksi nikotiinipurukumista. Myös sähkösavukkeisiin siirtyminen on auttanut monia ihmisiä lopettamaan tupakka- ja lopulta myös nikotiinituotteiden käyttämisen.

Sähkötupakka

Jos Suomesta halutaan saada täysin tupakaton ja nikotiiniton, on tärkeää antaa yläkouluikäisille paljon valistusta tupakka- ja nikotiinituotteiden haitoista. Ensimmäiset tupakka- tai esimerkiksi nuuskakokeilut ajoittuvat useimmiten yläkouluikään. Koululla ja kodilla on suuri rooli nuorten asenteiden muokkaamisessa. Huoltajan oma suhtautuminen tupakkatuotteisiin vaikuttaa paljon siihen, millainen asenne nuorelle kehittyy. 

Jos nuori on kaikesta huolimatta aloittanut tupakoinnin, on hyvä tietää, että alaikäinen voi saada reseptin nikotiinikorvaustuotteisiin, jos lääkäri katsoo niiden auttavan nuorta pääsemään eroon nuuskasta tai tupakasta. 

Mitä pikemmin asiaan puututaan, sen parempi.